Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kayea floribunda Wall. 1831
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm hoàng nhiều hoa; Vắp nhiều hoa
Tên khác: Meua floribunda (Wall.) Kosterm. 1969 (CCVN, 1:575);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Kayea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024