Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kauea clemensorum Gagnep. 1943, gallic
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm hoàng clemens; Cai ả clemens; Vắp clemens.
Tên khác: Mesua clemensorum (Gagnep.) Kosterm. 1969 (CCVN, 1:574);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Kauea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023