Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kalanchoe tubiflora (Harv.) Hamct. 1912 (CCVN, 1:969)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trường sinh vằn; Trường sanh rằng
Tên khác: Bryophyllum tubiflorum Harv. in Harv. & Sond. 1862;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales
Họ: Crassulaceae
Chi: Kalanchoe

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023