Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kaayea feruginea Pierre, 1885
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm hoàng sét; Cai ả sét; Vắp sét
Tên khác: K. eugeniifolia Pierre, 1885 (FGI, 1:326; SFGI:276).- Mesua ferruginea (Pierre) Kosterm. 1969 (CCVN, 1:574). - M. eugeniifolia (Pierre) Kosterm. 1969;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Kaayea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024