Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke, 1894
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bạc thôn; Cỏ bạc thôn; Lác trể; Lác muộn
Tên khác: Cyperus serotinus Rottb. 1772 (CCVN, 3: 674);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Juncellus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024