Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Juncellus limosus (Maxim.) C. B. Clarke, 1908
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bạc thôn lùn; Lác lùn
Tên khác: Cyperus limosus Maxim. 1859 (CCVN, 3: 698 - "limonosus");

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Juncellus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024