Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ixonanthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dân cốc (Hà nu, Đát, Xang)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ixonanthaceae Excell et Mendon, 1951

Cây gỗ hoăc cây bụi có lá đơn, mọc cách, không hay có lá kèm rất nhỏ, thường dạng lưỡi mác ngược.

Cụm hoa xim dạng tán hay chuỳ với các hoa đều, lưỡng tính, đôi khi đơn tính khác gốc, hoa mẫu 5, cánh hoa rời, lá đài 5 tồn tại và hoá gỗ, nhị 5, đôi khi đến 20, chỉ nhị rời nhưng dính với nhau ở phần triền(triền trong nhị), bầu 5 ô với 1 vòi dài.

Quả nang mở dọc đỉnh tách thành 5 mảnh hoặc dạng hạch. Hạt có cánh do lá đài trường tồn

Thế giới có 8 chi, 35 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi, Himalaya, ĐB ấn, Nam Trung Hoa, ĐN Á, Niu - Ghinê và châu Mỹ.

Việt Nam có 2 chi, 3 loài

Phân loại: Họ này có họ hàng với Linaceae.

Giá trị kinh tế: Các loài dùng phủ xanh đất trống và lấy gỗ (Cầy - Irvingia malayana).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Ixonanthes

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024