Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Iteaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lưỡi nai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Iteaceae Agardh 1858

Cây gỗ có lá mọc cách.

Cụm hoa dạng chùm đơn. Hoa hình ống, mẫu 5, bầu 2 - 3 lá noãn rời hay chỉ dính ở phần trên nên khi quả thành thục thường tách thành 2 - 3 đại có đỉnh nhọn. (nhập vào Escaloniaceae, theo Brummitt 1992, và Saxifragaceae 1993)

Thế giới có 2 chi, 20 loài, phân bố ở châu Á và Bắc Mỹ.

Việt Nam có 1 chi, 4 loài

Phân bố ở Châu Á, Bắc Mỹ; ở Việt Nam có 1 chi (Itea) với 4 loài

Phân loại: Một số tác giả tách Iteaceae thành một họ riêng biệt (Takhtajan), một số khác lại để trong họ Escaloniaceae hoặc Saxifragaceae. Họ này rất gần với họ Hoa hồng

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ (Itea).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Itea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024