Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipoomoea aquatica Forsk. 1775 (CCVN, 2: 989)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau muống; Ung thái
Tên khác: Convovulus repens Vahl, 1790, non L. (1753). - Ipomoea reptans Poir. 1814;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipoomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023