Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea stolonifera (Cirillo) Gmel. 1791 (CCVN, 2: 991).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm duyên hải; Bìm chồi
Tên khác: Convolvulus stoloni-ferus Cirillo, 1788. Ipomoea carnosa R. Br. 1810 (FGI, 3: 238).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024