Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea quamoclit L. 1753 (CCVN, 2:993)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây tóc tiên; Tóc tiên; dương leo
Tên khác: Convolvulus quamoclit Spreng. 1824. - Quamoclit pennata Voigt, 1845. - "Quamoclit pennata (Lamk.) Bojer" sec. V. V. Chi, 1997 (TĐCT:1219). -Q.quamoclit Britt. In Britt. & A. Br. 1903 . - Q. vulgaris Choisy, 1833;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023