Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea pes-carprae (L.) R. Br. 1818 (PROSEA, 12,2); Sweet, 1818 (CCVN, 2:992)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau muống biển; Muống biển; Bìm chân dê; Mã yên đằng; Mã mông hoa; Mã đề thảo
Tên khác: Convolvulus pes-caprae L. 1753. - I. biloba Forsk. 1775 (FGI, 4:259; LTĐ:1177). - I.maritima (Ders.) R. Br. 1810;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024