Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea muricata (L.) Jacq. 1798 (CCVN, 2:992)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm gai; Bìm mụt
Tên khác: Convolvulus muricatus L. 1767. - Calonyction muricatum G. Don, 1838 (FGI, 4:268). ) I. turbinata Lag. Ex Choisy in DC. 1845;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024