Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea maxima (L.f.) G. Don in Sweet, 1827 (CCVN, 2:990)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm đại; Bìm lá mác
Tên khác: Convolvulus maximus L.f. 1781. - I.sagittifolia Burm.f. 1768 (FGI, 4:260; DLTN:76; SVF, 1:180);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024