Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea involucrata Beauv. 1805-07 (CCVN, 2:987)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm tổng bao; Bìm nón; Bìm hến
Tên khác: Navipomoea involucrata (Beauv.) Roberty, 1964 . - I. pileata Roxb. 1824 (FGI, 4:270; DLTN:76; SVF, 1:180);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024