Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea eriocarpa R. Br. 1810 (CCVN, 2:985)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm lông
Tên khác: Convolvulus ericarpus (R. Br.) Spreng. 1825. - C. hispicus Vahl, 1794. - Ipomoea hispida (Vahl) Roem. & Schult. 1819, non Zucc. (1809), nec Parodi (1877);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024