Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea digitata L. 1759 (FGI, 4:239; SVF, 1:178)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tầm sét; Bìm ngón tay; Khoai xiêm; Bìm tay
Tên khác: Quamoclit digitata (L.) G. Don, 1838. - ? Convolvulus paniculata L. 1753. - Ipomoea paniculata (L.) R. Br. 1810, non Burm.f. (1768). - I. mauritiana Jacq. 1790 (CCVN, 2:994. - I. tuberosa Lour. 1790, non O. (1753);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023