Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea cairica (L.) Sweet, 1827 (CCVN, 2"990)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm cảnh; Bìm đẹp; Bìm hi lạp
Tên khác: Convolvulus cairicus L. 1759. - Ipomoea pulchella Roth, 1821 (FGI, 4:257);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024