Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ipomoea beladamboe Roem. & Schult. 1819 (FGI, 4:260; SVF, 1:177)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm tròn
Tên khác: Ipomoea asarifolia auct. (CCVN,2:989), non (Desr.) Roem. & Schult. (1819);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Ipomoea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024