Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tử quả nho; Mộc thông ta
Tên khác: Erythrostaphyle vitigera Hance; Iodes ovalis var. vitiginea (Hance) Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Icacinaceae
Chi: Iodes

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024