Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Inula cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thổ mộc hương; Mộc hương nam; cúc hoa xoắn; i nu cáp
Tên khác: Conyza cappa Buch.-Ham. ex D. Don;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Inula

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024