Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Illigera dunniana Levl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khâu tai; Lưỡi chó hoa đỏ; dây chẽ ba; dây xanh
Tên khác: Illigera rhodantha Hance var. dunniana (Levl.) Kubitz.; I. fordii Gagnep.; I. glandulosa Gagnep.; I. rhodantha auct., non Hance;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Hernandiaceae
Chi: Illigera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023