Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Illigera celebica Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vót ét; Dây vọt ét
Tên khác: Illigera platyandra Dunn;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Illigera celebrica - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Illigera celebrica - TuanNguyen.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Hernandiaceae
Chi: Illigera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024