Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Illicium tenuifolium (Ridl.) A.C. Smith
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồi lá mỏng; Đại hồi hoa nhỏ
Tên khác: Illicium cambodianum var. tenuifolium Ridl.; I. cambodianum auct., non Hance; I. micranthum auct., non Dunn;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Illiciales
Họ: Illiciaceae
Chi: Illicium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023