Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ilex kaushue S.Y. Hu
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chè đắng; Ché khôm; khổ đinh trà
Tên khác: Ilex kudingcha C.J. Tseng; I. latifolia sensu L.D. Kha;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Aquifoliaceae
Chi: Ilex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024