Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ichnocarpus polyanthus (Blume) P.I. Forst.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mần trây ba vì
Tên khác: Tabernaemontana polyantha Blume; Micrechites baillonii Pierre ex Spire; Ichnocarpus baillonii (Pierre ex Spire) Ly;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Ichnocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024