Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Icacinaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thụ đào, Đỏ cọng, Mộc thông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Icacinaceae - Họ Thụ đào:

Cây dây leo thân gỗ hay cây nhỡ, cành hơi gấp khúc. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm.

Hoa mẫu 5, phần lớn lưỡng tính, cụm hoa thường dạng tán mọc ở nách hay đối diện với lá. Hoa đều, bao hoa hợp, đĩa mật bao quanh bầu hay ở ngoài nhị. Nhị đẳng số và xen kẽ với cánh hoa, phần lớn không có triền. Bộ nhụy đơn số giả (gồm 3 lá noãn). Bầu thượng, 1 ô, phần lớn chứa 1 noãn treo. 

Quả dạng hình thoi cụt thường có gờ, mỗi ô có 1 hạt, hạt có nội nhũ.

Thế giới có 45 chi và 400 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới, ít ở vùng Cận nhiệt đới.

Việt Nam có 15-16 chi và khoảng 30 loài.

Phân loại: Họ chia làm 4 tông: Icacineae, Iodeae, SarcostigmateaePhytocreneae. Họ này có quan hệ với Celastraceae, AquifoliaceaeOlacaceae.

Giá trị kinh tế: Một số lấy gỗ: Apodytes, một số lấy dầu, lấy bột hay làm nước uống và làm thuốc (Iodes cirrhoza).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024