Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hypoxidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sâm cau, Hạ trâm, Tỏi voi lùn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hypoxidaceae - Họ Sâm cau:

Cây thảo, thân củ hoặc thân rễ dạng củ. Lá hình lưỡi mác mọc từ gốc giống như lá cau non, có gân song song và nổi rõ.

Cụm hoa hình đầu mọc từ gốc. Hoa mẫu 3. Bầu dưới. Noãn nhiều đính thành 2 hàng trên giá noãn trụ giữa.

Hạt có mỏ nhỏ ở bên.

Thế giới có 5 chi và 140 loài, phân bố chủ yếu ở Bán cầu Nam và vùng Nhiệt đới châu Á.

Ở Việt Nam có 2 chi và khoảng 10 loài.

Phân loại: Nó có họ hàng với Orchidaceae.

Giá trị kinh tế: Làm thuốc: Curculigo.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales

CÁC CHI
Curculiago
Curculigo
Hypoxis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024