Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. 1825 (CCVN, 3: 702)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hạ si rừng; Cói hạ si rừng; Cói lá rộng
Tên khác: Schoenus nemorum Vahl, 1794 . - Hypolytrum latifolium Rich. 1805. - Hypolytrum trinervum Kunth, 1837 (FGI, 7: 173);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Hypolytrum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023