Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hypericum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ban
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chi Hypericum L. trên thế giới có khoảng 420 loài, phân bố ở hầu hết các vùng nhiệt đới ẩm, chỉ trừ vùng Bắc cực và sa mạc. Nhiều loài trong chi này đã được nghiên cứu để sản xuất ra các loại thuốc đặc hiệu, có hiệu quả chữa bệnh cao. Ngoài ra, một số loài có hoa màu vàng rực rỡ, cũng được trồng để làm cảnh.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Hypericaceae

CÁC LOÀI
Hypericum acmosepalum
Hypericum wightianum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024