Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hymenophyllum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Hymenophyllales
Họ: Hymenophyllaceae

CÁC LOÀI
Hymenophyllum badium
Hymenophyllum barbatum
Hymenophyllum denticulatum
Hymenophyllum exsertum
Hymenophyllum fimbriatum
Hymenophyllum javanicum
Hymenophyllum poilanei
Hymenophyllum polyanthos

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024