Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hydrocharitaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủy thảo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hydrocharitaceae Juss. 1789

Cây thảo ở nước phần lớn chìm trong nước. Lá nguyên dạng sợi một số dạng bản rộng hình lưỡi mác hay hình tim.

Hoa thường đơn độc hoặc thành xim ở trong tổng bao gồm 2 lá bắc mọc đối và dính lại với nhau. Hoa có cuống dài, trên đó có bẹ bao thành ống dài. Hoa đơn tính mẫu 3, bao hoa thường kép. Bầu dưới thường dài, đính noãn bên, 3-6 ô, giá noán bên, vòi 3 - 6 rời với 3 - 12 đầu.

Quả dạng mọng

Thế giới có 15 chi 106 loài, phân bố ở Toàn cầu, chủ yếu nhiệt đới trong các sinh cảnh ven biển và nước ngọt.

Việt Nam có 9 chi, gần 20 loài.

Phân loại: Có ba phân họ: Hydrocharitoideae, Thalassioideae và Halophiloideae. Hai phân họ sau là đơn chi: Thalassia và Halophila và phát triển ở vùng biển nhiệt đới, thụ phấn dưới nước và hạt phấn tung ra thành chuỗi, còn phân họ đầu thụ phấn ở mặt nước và hạt phấn hình cầu.

Giá trị kinh tế: Cỏ độc và một số trồng trong bể nuôi cá.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Blyxa
Boottia
Enhalus
Halophila
Hydrilla
Hydrocharis
Nechamandra
Ottelia
Thalassia
Vallisneria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024