Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydrobryum japonicum Imamura
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủy rêu; Thủy sinh nhật bản
Tên khác: Euhydrobryum japonicum (Imamura) Koidz., Hydrobryum griffithii auct., non (Wall. ex Griff.) Tul.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Podostemaceae
Chi: Hydrobryum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024