Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hydrangeaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thường sơn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hydrangeaceae Dumort. 1929

Cây gỗ hoặc bụi. Lá đơn mọc đối, đôi khi mọc vòng, không có lá kèm.

Quan hệ gần gũi với Escalloniaceae (họ Lưỡi nai) nhưng hoa họ này không có triền tuyến mật, nhị thường 8-10 (gấp đôi số cánh hoa) và bầu thường là bầu hạ. Đặc trưng với hoa thường tập trung thành ngù hay chùy, trong một cụm hoa có các hoa không giống nhau, hoa ở ngoài rìa thường không đều và bất thụ có những lá đài lớn giống như cánh hoa.

Thế giới có 19 chi, 260 loài, phân bố chủ yếu ở Bắc Mỹ và Đông Á, một số ở Đông Nam Á.

Việt Nam có 4 chi, 7 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Dichroa
Hydrangea
Pileostegia
Schizophragma

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024