Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hopea odorata Roxb. [1814, nom. Nud.] 1819 (CCVN, 1: 547).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sao đen; Sao cát; Sao nghệ; Mạy khen hua; Mạy thong
Tên khác: Hopera odorata var. flavescens Pierre & var. eglandulosa Pierre, 1890.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Hopea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023