Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hopea mollissima C. Y. Wu
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sao mặt quỷ; Táu mặt quỷ; Gù táu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ lớn, cao tới 40 cm, đường kính 40-80 cm hay hơn.Gốc có bạnh khá lớn.Vỏ màu nâu nhạt khi non, khi già nâu xẫm và bong thành các mảnh, để lại các vết sẹo hình tròn, đồng tâm.Cành non mảnh, có lông hình sao. Lá đơn, hình trứng thuôn hay hình mác, dài 13-18 cm, rộng 3,5-4,5 cm (lá trung bình) hoặc dài 22 cm, rộng 8 cm (lá lớn), hai mặt đều có lông hình sao; gân bên 8-14 đôi. Cụm hoa chuỳ, chia nhánh nhiều, mọc ở nách các lá phía đỉnh hay trên các sẹo lá. Hoa nhỏ. Lá đài 5. Cánh hoa 5, màu hồng, phía ngoài có lông. Nhị 10. Bầu nhẵn. Quả hình cầu, đường kính 0,9 cm, 2 cánh phát triển dài 9-10 cm, rộng 2,5-3,5 cm, với 10-14 đôi gân song song.

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa tháng 6-9, mùa quả tháng 3-4 (năm sau). Cây mọc trong các rừng nhiệt đới, kín, ẩm, thường xanh, ở độ cao 100-1100 m, nhưng tập trung nhất ở 400-800 m, tạo thành các khu rừng ưu thế Sao mặt quỉ hoặc gần thuần loại. Thường mọc cùng với Táu muối (Vatica diospyroides Simingt), Chắp trơn (Beilschmiedia laevis Allen), Lim (Erythrophleum fordii Oliv.), Vàng tâm [Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy]. Cây ưa đất ẩm, sâu dày nhưng thoát nước. Tái sinh dưới tán cây mẹ rất tốt, nhưng nếu không mở sáng kịp thời thì cây mạ sẽ bị chết hàng loạt.

Phân bố:

- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Thế giới: Nam Trung Quốc.

Giá trị: Gỗ cứng, nặng, ít bị mối mọt, nhưng dễ bị nứt nên dùng làm cột, tà vẹt, cầu. Cũng dùng đóng đồ, hàng gia dụng.

Tình trạng: Do gỗ quý, nên cây bị khai thác nhiều, môi trường sống cũng đang bị suy giảm. Cần tích cực bảo vệ các cá thể Sao mặt quỉ còn sót lại ở nước ta.

Phân hạng: VU A1c,d.

Biện pháp bảo vệ: Đã được bảo vệ trong Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Vũ Quang (Hà Tĩnh), Bến En (Thanh Hóa).

Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 547; CGR, 4: 130; VFT: 136; WLTT: 270; SĐVN(2007):174

ẢNH

Hopea mollisima - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hopea mollisima - SDVN.jpg

 

Hopea mollissima - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Hopea mollissima - TNBON.jpg

 

Hopea mollissima - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Hopea mollissima - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Hopea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023