Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hopea helferi (Dyer) Brandis, 1895 (CCVN, 1: 546).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sao xanh; Sao lá mía
Tên khác: Vatica helferi Dyer, 1874.Hopera dealbata, 1877 (FGI, 1: 374; CCNVN, 1: 314).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Hopea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023