Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Homalomena occulta (Lour.) Schott
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thiên niên kiện; Sơn thục
Tên khác: Calla occulta Lour.; Zantedeschia occulta (Lour.) Spreng.; Spirospatha occulta (Lour.) Raf.; Homalomena cochinchinensis Engl. & K. Krause; Calla aromatica Roxb.; Homalomena aromatica (Roxb.) Schott;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Homalomena

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023