Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Homalium ceylanicum (Gardn.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chà ran sến; Chà ran xây lan; chà ran tích lan
Tên khác: Blackwellia ceylanica Gardn.; Homalium zeylanicum Benth.; H. laoticum Gagnep.; H. ceylanicum (Gardn.) Benth. var. laoticum (Gagnep.) G.S. Fan; H. balansae Gagnep.; H. hainanense Gegnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Homalium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024