Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Holcoglossum lingulatum (Aver.) Aver.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tào thiệt lan
Tên khác: Holcoglossum kimballianum var. lingulatum Aver.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Holcoglossum lingulatum - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Holcoglossum lingulatum - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Holcoglossum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024