Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hippocastanaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kẹn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hippocastanaceae DC. 1824

Cây gỗ lớn. Lá kép chân vịt có nhiều lá chét, rụng hàng năm, mép có răng.

Cụm hoa hình tháp ở đỉnh cành, to, có màu sắc. Hoa mẫu 4.

Quả nang to, chẻ thành 3 mảnh (loculicide) thường có gai. Hạt có rốn nhưng không có tử y

Thế giới có 2 / 15, phân bố ở Vùng ôn đới bắc (Aesculus) và ở Nam Mêxicô và vùng nhiệt đới Nam Mỹ (Billia)

Việt Nam có 1 chi, 2 loài

Phân loại: Họ này có thể có quan hệ với họ Bồ hòn nhưng nó phân biệt bởi lá kép chân vịt, có một hạt, quả lớn.

Công dụng: Làm cảnh, lấy gỗ và làm thuốc (Aesculus chinensis).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales

CÁC CHI
Aesculus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024