Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Heterostemma xuansonense T. B. Tran & Joo-Hwan Kim
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

A new species in Apocynaceae, Heterostemma xuansonense T. B. Tran & Joo-Hwan Kim, is described from Vietnam; illustrations and a comparison with related species are also provided. Heterostemma xuansonense distinctly differs from H. grandiflorum Costantin by the flower color, the absence of a peduncle, and the size of the corona.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Asclepiadaceae
Chi: Heterostemma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023