Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Heterostemma alatum Wight & Arn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dị hùng cánh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Heterostemma alatum - 1 VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Heterostemma alatum - 1 VAT.jpg

 

Heterostemma alatum - 2- VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Heterostemma alatum - 2- VAT.jpg

 

Heterostemma alatum - 3 - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Heterostemma alatum - 3 - VAT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Asclepiadaceae
Chi: Heterostemma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022