Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Heterosmilax gaudichaudiana (Kunth) Maxim.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khúc khắc; Dị kim gaudichaud
Tên khác: Smilax gaudichaudiana Kunth, S. hongkongensis Seem., Heterosmilax erythrantha Baill. ex Gagnep., Heterosmilax japonica Kunth var. gaudichaudiana F. T. Wang & T. Tang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Smilacaceae
Chi: Heterosmilax

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024