Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Heteropholis cochinchinensis (Lour.) Clayton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dị bản nam bộ; Dị bột nam bộ
Tên khác: Phleum cochinchinensis Lour., Ophiurus cochinchinensis (Lour.) Merr., Ophiurus monostachyus Presl, Paspalum cochinchinensis Poir., Thaumastochloa cochinchinensis (Lour.) C. Hubb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Heteropholis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022