Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hetaeria biloba Ridl. Seidenf. & J.J. Wood
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phiên thần hai môi; Phiên thần khác thường
Tên khác: Zeuxine biloba Ridl., Aetheria anomala Lindl., Hetaeria anomala (Lindl.) Hook. f., Hetaeria grandiflora Ridl., Hetaeria rotundiloba J. J. Smith, Hetaeria hainanensis T. Tang & F. T. Wang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Hetaeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024