Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hemiscolopia trimera (Boerl.) Slooten
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc hương tam phân; Gia bôm giả
Tên khác: Scolopia trimera Boerl.; Xylosma macrocarpum Pierre ex Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Hemiscolopia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024