Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hemiboea subcapitata C.B. Clarke
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bán bế hoa đầu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

(ảnh của Nguyễn Ngọc Bon, Viện KHLNVN)

ẢNH

Hemiboea subcapitata 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hemiboea subcapitata 1.jpg

 

Hemiboea subcapitata.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Hemiboea subcapitata.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Hemiboea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024