Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Helwingiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hen-vinh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Helwingiaceae - Họ Hen-vinh:

Cây thân gỗ nhỏ hoặc bụi. Lá đơn, mọc cách.

Hoa đơn tính khác gốc, mẫu 4 (K4C4A4). Bầu có 3 ô, mỗi ô chứa 1 noãn treo. Rất đặc trưng bởi kiểu cụm hoa tán xuất phát từ giữa gân chính của "lá" (diệp chi).

Thế giới có 1 chi và 3 loài, phân bố ở Himalaya, Trung Quốc và Nhật Bản.

Việt Nam có 1-2 loài. 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales

CÁC CHI
Helwingia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024