Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Heliconiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mỏ két
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Heliconiaceae Nakai 1941

Cỏ nhỏ nhiều năm, có thân rễ. Lá xếp thành 2 dãy

Cụm hoa mọc ở ngọn, hoa gần đều và có bao hoa ít nhiều hợp với nhau,  noãn 1 đính gốc, bầu hạ 3 ô

Quả chỉ có 1 hạt. Hạt không có tử y nhưng có nội nhũ.

Thế giới có 1 chi, 150 loài, phân bố chủ yếu ở nhiệt đới châu Mỹ.

Việt Nam có 2 loài nhập trồng làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales

CÁC CHI
Heliconia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024